2 verbluffende feiten over bedrijfscultuur

Bedrijfscultuur en -prestaties zijn aan elkaar gekoppeld. Maar hoe sterk is die relatie precies en wat komt er eerst? Onlangs las ik interessant onderzoek over dit onderwerp. Het eerste geeft een antwoord op de ‘kip-of-ei’ vraag: wat komt eerst, het zogenaamde causaliteitsdilemma. En het tweede onderzoek kwantificeert de impact van cultuur op prestaties.

1. Cultuur komt eerst

Veel studies leggen het verband tussen bedrijfscultuur en bedrijfsprestaties bloot. Maar de richting van de relatie onderzoekt men niet zo vaak. De vraag is dus: “Wat komt eerst: cultuur of prestaties?”.

In een studie van 2015 “Which comes first, organizational culture or performance?” wilden de onderzoekers de causaliteit bewijzen. Ze onderzochten 95 organisaties over een periode van 6 jaar.

Ze ontdekten dat cultuur zorgt voor prestaties – en niet andersom! Maar profiteren van de baten van een positieve cultuur, dat vraagt tijd.

Cultuur beïnvloedt de prestaties, vier jaar later

In hun voorbeeldbedrijven beïnvloedde de cultuur van de verkoopafdeling twee jaar later de klanttevredenheid. En die tevredenheid zorgde ervoor dat nog twee jaar later de verkoop piekte.

2. Cultuur kan uw omzetgroei verviervoudigen

Het Strategie& team van PwC werkte samen met de Bertelsmann Foundation om te bestuderen hoe cultuur in relatie staat tot prestaties. Eerst analyseerden ze de EBIT-prestaties ten opzichte van EuroStoxx sectorindex voor zesentwintig Europese ondernemingen. Daarna keken ze naar hun scores op vlak van organisatiecultuur. Tot slot brachten ze deze twee elementen over een periode van tien jaar met elkaar in verband. De conclusie: een zeer sterke positieve link tussen cultuur en bedrijfsfinanciën.

In de Harvard Business School hebben de professoren Kotter en Heskett de impact van bedrijfscultuur op resultaten gekwantificeerd. Wat bleek? De omzetgroei over een periode van elf jaar was vier keer hoger voor bedrijven met een goede cultuur.

Verschillen in bedrijfscultuur verklaren een omzetgroei die vier keer hoger ligt

Deze resultaten zijn verbluffend!

Maar is organisatiecultuur beïnvloeden niet moeilijk?

Ja, natuurlijk. Het kost tijd en moeite om cultuur succesvol te transformeren.

Maar elke organisatie heeft een cultuurstrategie nodig. Omdat cultuur bij alle bedrijven bestaat. Of je het actief beheert of aan het toeval overlaat, is jouw keuze. Besef wel dat cultuur ofwel een geweldige troef kan zijn ofwel een moeilijk te overwinnen obstakel.

Geïnteresseerd om te weten te komen of jouw bedrijfscultuur goed zit? Kijk dan snel even naar “5 Warning Signs of a Serious Company Culture Problem“.

Koen Schreurs
Helping HR & Management to boost company culture & engagement